Seneste elevfortælling
Fra "hokus-pokus" til logik

David har fået meget mere ”gå-på-mod”

Læs mere her


Indlæringsproblemer

Lydterapi har hjulpet mange af vore elever, som har haft udfordringer med at være:

• Ordblind
• Lyddøv
• Manglende koncentration

Disse indlæringproblemer giver ofte anledning til, at eleverne har eller har haft

• Læse- og/eller staveproblemer
• Svært ved at huske og forstå det læste
• Svært ved at deltage i undervisningen
• Manglende lyst til at læse og lave lektier
• Problemer med undertekster på TV
• Taleproblemer

Måske er der også ordblindhed i familien.

Lydterapi er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning. Det vil sige, at den indlæring, man eventuelt mangler fra tidligere, skal læres! - Lydbehandlingen gør dog indlæringen lettere.