Seneste elevfortælling
Fra "hokus-pokus" til logik

David har fået meget mere ”gå-på-mod”

Læs mere her


Forstyrrelse af sanseindtryk

Sanseforstyrrelser kan forekomme i alle aldersgrupper. Find aldersgruppen på forsiden.

ADHD står for Attention Deficit/HyperactivityDisorder. Det betyder forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. I flg. ADHD foreningen giver ADHD som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 

ADD ligner ADHD men er uden den impulsstyrede hyberaktive adfærd.

APD står for Auditory Processing Disorder. Det betyder problemer med eller forstyrrelser i høreprocessen. Man kan også sige, at hjernen ikke kan forstå, alt det der høres, selvom en høreprøve viser, at hørelsen er normal.

HSP står for Highly Sensitive Person - Det betyder særligt sensitiv person, der tager alle indtryk dybere ind end andre. 

Lydfølsomhed - Det viser sig ved, at man reagerer mere end normalt på forskellige former for lyde og støj.

Se hvilken hjælp lydbehandlingen kan give dit barn under "Effekt" øverst på siden.

Se hvordan behandlingen foregår under "Hvordan".

Se hvor vores klinikker er under "Om os".

Se flere stikord om de enkelte forstyrelser herunder:

ADHD står for Attention Deficit/HyperactivityDisorder - ADD står for Attention Deficit Disorder

Det betyder forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. I flg. ADHD foreningen giver ADHD som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. ADD ligner ADHD, men er uden den impulsstyrede adfærd.

Lydbehandling kan ikke fjerne ADHD eller ADD, men kan hjælpe på det, som vedrører selve indlæringen.

Vi har god erfaring med lydbehandling til disse børn. I ADHD foreningens blad nr. 4 i 2011 fortæller en familie med 3 børn - alle med en form for ADHD og på medicin - hvordan lydbehandling har været med til at gøre deres indlæring lettere. 

APD står for Auditory Processing Disorder.

Det betyder, at der er forstyrrelser i høreprocessen. Man kan også sige, at hjernen ikke kan forstå alt det, der høres, også selvom en høreprøve viser, at hørelsen er normal.

Har du oplevet følgende:

 • Tager sig til ørerne ved bestemte lyde - eller på anden måde giver udtryk for ubehag overfor lyd
 • Har brug for ro, når barnet skal koncentrere sig
 • Har svært ved at forstå det, som andre siger
 • Føler sig udenfor, fordi det hørte misforstås eller opfattes forkert
 • Gør ligesom de andre uden at forstå situationen​
 • Har brug for at sige "hvad" for at købe sig tid.

HSP står for Highly Sensitive Person.

Det betyder særligt sensitiv person. Det vil sige en person, som tager alle indtryk dybere ind end andre. Man regner med, at ca. 20 % af alle mennesker har HSP.

At være særligt sensitiv er ikke en sygdom men derimod et karaktertræk, som man bliver nødt til at acceptere - og kan leve godt med.

Særligt sensitive stiller ofte meget store krav til sig selv og vil helst ikke vise svagheder. De kan derfor ofte være tilbageholdende for at undgå at lave fejl.

De udviser ofte meget empati og glemme ofte sig selv i forsøget på at hjælpe andre. De er gode til at se og mærke de mindste ting, forandringer og stemninger. Kan se og værdsætte skønheden og detaljen. Kan være meget kreative.

Har brug for ekstra tid til at bearbejde de oplevede indtryk. Har ofte en stor retfærdighedssans, der kan resultere i konflikter med andre.

Til gengæld er de meget arbejdsomme og gode til at fordybe sig, hvis der skabes rum til det.

Jo mere sensitiv man er, jo mindre skal der til, før man bliver påvirket af lyd. Her vil lydbehandlingen være en hjælp, til at gøre det lettere at være særligt sensitiv.               

Lydfølsom

Lydfølsomhed viser sig ved, at man reagerer mere end normalt på forskellige former for lyde og støj. Det kan være:

 • Støj fra mange mennesker, der er samlet.
 • Maskinstøj fra for eksempel en støvsuger eller en græsslåmaskine
 • Musik under for eksempel bilkørsel
 • Balloner der springer, og raketter der affyres
 • Ganske små vedvarende lyde kan blive voldstomt forstyrrende/irriterende
 • Lydene kan fremkalde vrede/angst/gråd
 • Koncentrationen svigter
 • Samler alle lyde op - kan ikke sortere lydene - eller målrette sin hørelse
 • Lukker af for omgivelserne
 • Flytter sig væk fra støjkilden