Seneste elevfortælling
Fra "hokus-pokus" til logik

David har fået meget mere ”gå-på-mod”

Læs mere her


Mellemtrin 4. - 6. kl.

Hvis du har oplevet nogle af nedenstående punkter, kan lydbehandling være det skub, der giver en ny chance for udvikling!

   Lysten mangler til skolearbejde

   Det er en kamp at få lavet lektier

   Læsehastigheden er langsom

   Koncentrationsproblemer

   Har haft mellemørebetændelser og/eller dræn

   Svært ved at formulere sig i skrift og tale

   Har ikke modet/lysten til at sige noget i timerne

   Hoved- eller mavepine

   Svært ved at forstå eller huske det læste

   Svært ved at høre/skrive ordenes endelser

   Boglige opgaver virker uoverskuelige

   Problemer med undertekster på TV

  Svært ved at skrive/læse SMS'er

  Har skolen givet støtte uden det store resultat?

  Er ordene "ordblind" - "talblind" - "lyddøv" nævnt?

  Læseteksten i matematikopgaverne er for svær men matematikforståelsen kan være god

Vores teori og erfaring er, at ovenstående udfordringer opstår, når det er svært at modtage, sortere, forstå og lagre det, som høres og ses.

Se hvilken hjælp lydbehandlingen kan give dit barn under "Udfordringer" øverst på siden.

Se hvordan behandlingen foregår under "Lydterapi".

Se hvor vores klinikker er under "Om os".